088 - 030 42 22 info@dijkhuizenjager.nl

vertrouwenspersoon integriteit VPI

‘Het juiste doen wanneer niemand kijkt’

Integriteit staat binnen (semi) overheden hoog in het vaandel. En dat spreekt voor zich; integriteit is immers een voorwaarde voor het vertrouwen van de maatschappij in de overheid en ambtenaren hebben hierin een voorbeeldfunctie. Ook binnen andere instellingen en in het bedrijfsleven speelt integer handelen een prominente rol. Een actief gedragen integriteitbeleid is dan ook een absolute voorwaarde in het voorkomen van integriteitschendingen. De ervaring leert echter dat bij veel organisaties zich toch integriteitschendingen voordoen. Binnen elke organisatie worden immers kwetsbare handelingen verricht en de verleidingen zijn soms groot. Om integriteit binnen organisaties te bevorderen, dient een duidelijk beleid uitgedragen te worden en een interne meldingsprocedure te zijn vastgesteld. Invulling geven aan een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) is een taak waar een organisatie zich dan ook voor gesteld ziet. De wijze waarop de rol van de VPI wordt ingevuld, wordt als maatwerk gezien die per organisatie of onderdeel kan verschillen. Een effectief integriteitbeleid bestaat uit een scala aan integriteit-instrumenten waarvan de VPI er slechts één van is. De mate van afstemming met andere maatregelen bepaalt in belangrijke mate de effectiviteit van de VPI.