088 - 030 42 22 info@dijkhuizenjager.nl

mediation

Het kan voorkomen dat de inzet van een vertrouwenspersoon niet toereikend is terwijl de problemen ook niet van dien aard zijn dat een formeel klachtenonderzoek noodzakelijk is. In zo’n situatie kan de vertrouwenspersoon adviseren om met behulp van een mediator partijen gezamenlijk tot een oplossing te laten komen. DijkhuizenJager kan hierin het volgende betekenen;

• aanbod MfN register mediators voor zakelijke- en/of arbeidsgeschillen
• bemiddelingsgesprekken
• pre-mediation (toetsen of conflict geschikt is voor mediation)

Is mediation een te ‘zwaar’ middel dan kunnen bemiddelingsgesprekken tevens uitkomst bieden.