088 - 030 42 22 info@dijkhuizenjager.nl

psa

ongewenst gedrag / psychosociale arbeidsbelasting (psa)

Voor een werkgever is het een ARBO wettelijke verplichting om aandacht te besteden aan het voorkomen ofwel beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet benoemt de volgende thema’s, waar de werkgever in zijn beleid ter voorkoming van PSA, aandacht aan moet schenken en tevens dient te zorgen voor de opvang van de gevolgen:

– discriminatie
– (seksuele) intimidatie
– agressie en geweld
– pesten (mobbing)

Bij ongewenst gedrag in een organisatie kan een vertrouwenspersoon uitval voorkomen. Bij de vertrouwenspersoon kan de werknemer zijn verhaal kwijt en advies krijgen om verzuim te voorkomen of de terugkeer naar het werk te versnellen. Zo werkt een organisatie aan een goede werksfeer en houdt haar mensen duurzaam inzetbaar. Door beleid te voeren en een (externe) vertrouwenspersoon aan te stellen voldoet de werkgever tevens aan de wettelijke verplichtingen en voorkomt hiermee aansprakelijkheid.