088 - 030 42 22 info@dijkhuizenjager.nl

melding- of signaalonderzoek

… aantal, aard en ernst van de melding

In iedere organisatie komen plagerijen en machtsspelletjes voor. Waar het om gaat is de frequentie waarin dit voorkomt en het effect dat ze hebben. Incidenteel plaag- en pestgedrag en ook machts- en territoriumspelletjes zijn niet altijd het probleem. Die zijn gezond en kunnen zelfs goed zijn voor het bedrijf. Echter wanneer zoiets systematisch gebeurt, onderdeel is geworden van de dagelijkse omgang en wanneer het ten koste gaat van mensen, afdelingen én de organisatie, is het ongezond. Dan is er een probleem. In geval van een breed gedragen pestcultuur binnen één of meer afdelingen kan het uitvoeren van een meldingsonderzoek uitkomst bieden. Dit om meer grip te krijgen op de situatie. De methode die hiervoor gehanteerd wordt, zal relevante informatie en omgangsvormen boven water krijgen. En dit is van niet te onderschatten belang, als management dien je immers te weten waarop je moet sturen. Het uitvoeren van en de communicatie over een meldingsonderzoek dient zeer zorgvuldig plaats te vinden, onnodige onrust dient hiermee te worden voorkomen.

DijkhuizenJager is een betrouwbare partner in het uitvoeren van dergelijke onderzoeken. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek.