088 - 030 42 22 info@dijkhuizenjager.nl

interne & externe vertrouwenspersoon

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon heeft een preventieve werking. Een respectvol werkklimaat wordt hierdoor bevorderd. De interne vertrouwenspersoon bevindt zich soms op glad ijs, als collega of als werknemer. Het kan lastig zijn de objectiviteit te waarborgen. Met het benoemen van een externe vertrouwenspersoon waarborgt de organisatie de objectiviteit en neutraliteit van deze vertrouwenspersoon richting haar medewerkers. Het werkt drempelverlagend. Zeker ook wanneer uw bedrijf (relatief) klein is en iedereen elkaar kent is het raadzaam een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Maar ook in grotere organisaties kan een interne vertrouwenspersoon in bepaalde situaties best een klankbord gebruiken. En in sommige situaties voelt een melder zich gewoon prettiger bij een vertrouwenspersoon buiten zijn of haar organisatie. Met een externe vertrouwenspersoon van DijkhuizenJager voldoet u aan uw ARBO wettelijke verplichting. U kunt hiervoor een abonnement of incidenten service afnemen.