Beste bezoeker van de website van DuikhuizenJager,

 

Per 1 juli 2024 zal de maatschap DijkhuizenJager worden ontbonden en zullen Marianne Dijkhuizen en Jeanette Jager
hun activiteiten als MfN registermediators voortzetten onder een andere entiteit.

Marianne Dijkhuizen is vanaf heden te bereiken via; marianne@dijkhuizenadvies.nl

Jeanette Jager is vanaf heden te bereiken via: jager@devertrouwenspersoon.nl

Wij danken u hartelijk voor het gestelde vertrouwen en de samenwerking van de afgelopen jaren en
kijken er naar uit u opnieuw te ontmoeten en van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Marianne Dijkhuizen
Jeanette Jager

welkom

 

DijkhuizenJager ondersteunt en adviseert organisaties en instellingen met het bewerkstelligen van een sociaal en veilig werkklimaat. Pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op de werkvloer, Nederlandse werkgevers zijn bij wet verplicht hun werknemers hier tegen te beschermen. Een adequate aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een preventief middel om ziekteverzuim te voorkomen. Een gedegen beleid op het gebied van ‘ongewenst gedrag’ bevordert de werksfeer en voorkomt hiermee improductiviteit bij uw medewerkers. Als professionals dragen wij dagelijks een steentje bij in het voorkomen ofwel beperken van ongewenste omgangsvormen.

DijkhuizenJager adviseert organisaties ook in het bevorderen van de integriteit onder de medewerkers. Niet vanuit wantrouwen maar vanuit vertrouwen. Aandacht voor integriteit en inbedding hiervan is een voortdurend proces. Integriteit is geen kwestie van regels alleen, maar ook van procedures en een bedrijfscultuur waarbij medewerkers bereid zijn elkaar aan te spreken en hun verantwoordelijkheid te nemen.

DijkhuizenJager opereert landelijk en werkt uitsluitend met professionele gekwalificeerde vertrouwenspersonen. U kunt bij ons terecht voor alle ondersteuning op het gebied van PSA en Integriteitbevordering. Van onderzoek en advies tot implementatie van beleid, training en nazorg.

En last but not least, zijn wij MfN register mediators. Met name gespecialiseerd in arbeidsmediations. Wekelijks worden onze mediators ingezet bij situaties op de werkvloer waar de onderlinge samenwerking en/of re-integratie stagneert.

De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, dient vastgelegd te worden in een wettelijk verplicht beleid

Lees verder

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon heeft een preventieve werking. De organisatie draagt uit een beleid.

Lees verder

In iedere werkomgeving komen regelmatig confrontaties voor. Meestal zijn dit uitdagende situaties waar partijen onderling prima uitkomen

Lees verder

wat doet de vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag | VPOG
• verzorgen van 1e opvang van werknemers
• toetst of oplossing in informele sfeer mogelijk is
• informeert over mogelijke oplossingsrichtingen
• geeft begeleiding bij indienen van een klacht
• geeft voorlichting over het PSA beleid
• adviseert management en directie
• registreert en rapporteert jaarlijks (anoniem)

Vertrouwenspersoon Integriteit | VPI
• toetst of melding een integriteitkwestie betreft
• waarborgt de anonimiteit van de melder
• informeert het hoogst bevoegd gezag
• fungeert evt. als intermediair/ adviseert melder
• geeft voorlichting over Integriteitsbeleid
• adviseert management en directie
• registreert en rapporteert jaarlijks (anoniem)