088 - 030 42 22 info@dijkhuizenjager.nl

ongewenst gedrag / integriteit

Voor een gedegen implementatie van uw beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting en/of integriteitbevordering, bieden wij de volgende diensten aan:

• aanbod externe vertrouwenspersonen
• training & coaching
• intervisiebegeleiding voor interne vertrouwenspersonen
• training leidinggevenden herkennen & preventie ‘ongewenst gedrag’
• training op afdeling/teamniveau: aanspreken en aangesproken worden op gedrag
• risico inventarisatie ‘ongewenst gedrag’
• medewerkers tevredenheidsonderzoek ‘ongewenst gedrag’
• melding – of cultuuronderzoeken
• opstellen of herijking PSA en/of Integriteitbeleid
• opstellen gedragsprotocollen
• klachtenreglement
• aanbod klachtencommissie

Bovenstaande werkzaamheden kunnen in combinatie of als afzonderlijke diensten worden afgenomen.