services

DijkhuizenJager kan uw organisatie ondersteunen met de volgende werkzaamheden;

1. voorkomen Ongewenst Gedrag en/of integriteitbevordering;
• aanbod externe vertrouwenspersonen
• training & coaching
• intervisie
• training leidinggevenden herkennen & preventie ‘ongewenst gedrag’
• training afdeling/teamniveau: aanspreken en aangesproken worden op gedrag
• risico inventarisatie ‘ongewenst gedrag’
• medewerkers tevredenheidonderzoek ‘ongewenst gedrag’
• melding – of cultuuronderzoeken
• PSA en/of Integriteitbeleid
• gedragsprotocollen
• klachtenreglement
• aanbod klachtencommissie

2. mediation;
Het kan voorkomen dat de inzet van een vertrouwenspersoon niet toereikend is terwijl de problemen ook niet van dien aard zijn dat een formeel klachtenonderzoek noodzakelijk is. In zo’n situatie kan de vertrouwenspersoon adviseren om met behulp van een mediator partijen gezamenlijk tot een oplossing te laten komen. DijkhuizenJager kan hierin het volgende betekenen;

• aanbod NMI mediators voor zakelijke- en/of arbeidsgeschillen
• bemiddelingsgesprekken
• pre-mediation (toetsen of conflict geschikt is voor mediation)