088 - 030 42 22 info@dijkhuizenjager.nl

integriteit en onderwijs

Overheidsinstanties en instellingen, maar ook steeds meer bedrijven voeren een integriteitsbeleid en hebben een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) aangesteld. Ook het onderwijs zal hiermee te maken krijgen. Integriteit wordt momenteel binnen het onderwijs onvoldoende belicht en maakt nog geen deel uit van de curricula van scholen en universiteiten. Bij integriteitsschendingen in het onderwijs kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een onjuiste opgave van leerlingaantallen, gesjoemel met examens, onjuiste besteding van ‘rugzakgelden’ etc.

Een belangrijk verschil tussen de VPI en de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO) is dat bij integriteitskwesties het organisatiebelang en bij de VPOO het belang van de medewerker in het geding is. De VPI is er in de eerste plaats voor medewerkers die komen met een voor hen onaanvaardbare integriteitskwestie, dit betreft meestal een melding over een andere medewerker. Terwijl bij ongewenste omgangsvormen de persoonlijke belangen van de klager voorop staan. Dit vereist een andere aanpak van de vertrouwenspersoon. De functie van VPI wordt soms toegeschreven aan de reeds zittende VPOO.

De vertrouwenspersonen van DijkhuizenJager zijn opgeleid voor het kunnen invullen van deze combinatierol.
Heeft u nog vragen of wilt u advies? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.