trainingen en workshops

ééndaagse training leidinggevenden ‘preventie en herkenning ongewenst gedrag’

Voor leidinggevenden, zijnde de gedelegeerde verantwoordelijken voor een sociaal en veilig werkklimaat, is het van belang om bekend te zijn met het onderwerp ‘ongewenst gedrag’, hoe herken je het en wat kun je preventief doen? Wat zegt de ARBO wetgeving hierover en wat is je eigen voorbeeldrol?
Een leidinggevende is bepalend voor de cultuur en de sfeer van zijn/haar afdeling en dient het belang van elkaar (durven) aanspreken te stimuleren. Naast het informeren over de juridische kaders en de verschillende vormen van ongewenst gedrag worden tijdens deze training ook aanspreek- en gespreksvaardigheden geoefend met als doel een ‘aanspreekcultuur’ binnen de betreffende organisatie te genereren. De rollenspellen worden toegespitst op de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats zodat de exacte trainingswensen en -behoeften in kaart gebracht kunnen worden. Daarna schrijft de trainer de cases en rollenspellen. Ook de aanwezige protocollen, formulieren en beleidsmaatregelen worden meegenomen in de voorbereidingen, zodat deze als een rode draad door de training lopen.

workshop medewerkers ‘gewenst gedrag’ (één dagdeel)

Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan het belang van het creëren van een aanspreekcultuur en aan een gewenste manier van omgang met elkaar. Wat kan men zich al dan niet permitteren in het contact met collega’s, wat is de uitwerking van het eigen gedrag op anderen en wat is een gewenste manier van elkaar aanspreken. En hoe reageer jezelf wanneer je ergens op wordt aangesproken. Het PSA beleid en indien aanwezig de gedragscode van de organisatie, zal in deze workshop worden betrokken als grondslag voor correct moreel, ethisch en wettig gedrag. Naast een theoretisch gedeelte zullen gespreksvaardigheden met een trainingsacteur geoefend worden. Onbewuste gedragingen worden hierdoor eerder zichtbaar en zijn daardoor ook sneller hanteerbaar. Na afloop van de workshop hebben de deelnemers in een gecontroleerde, veilige omgeving uiting kunnen geven aan hun gevoelens en wensen, feedback gekregen over de uitwerking van hun gedrag op anderen en zelf hun eigen grenzen kunnen aangeven.

Workshops en trainingen op PSA gebied biedt DijkhuizenJager op maat aan zodat deze qua timing en onderwerp altijd aansluiten op de behoeften van de organisatie en de samenstelling van de deelnemersgroep.