combinatie rol VPOG en VPI

De functie Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag (VPOG) is al wat langer bekend, maar de Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) is relatief nieuw. Deze functie vindt zijn oorsprong in de meldprocedure (klokkenluidersregeling) voor de openbare sector. In de praktijk worden vertrouwenspersonen steeds vaker voor zowel Ongewenst Gedrag als voor Integriteit aangesteld.

De combinatie blijkt in de praktijk voor organisaties interessant vanwege efficiency redenen, zoals minder tijdsbesteding en minder opleidingskosten. Maar zeker ook omdat de combinatiefunctie zorgt voor laagdrempeligheid. Medewerkers met een probleem hoeven niet langer te denken bij welk loket ze terecht kunnen met het risico dat ze moeten worden doorverwezen; er is één vertrouwenspersoon waarbij ze voor zowel problemen op het gebied van integriteit als ongewenste omgangsvormen terecht kunnen.

De vertrouwenspersonen van DijkhuizenJager zijn opgeleid voor het kunnen invullen van deze combinatierol.