088 - 030 42 22 info@dijkhuizenjager.nl

externe vertrouwenspersoon

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon heeft een preventieve werking. De organisatie draagt uit een beleid te hebben op het gebied van ongewenst gedrag. Een respectvol werkklimaat wordt hierdoor bevorderd. De vertrouwenspersoon voorkomt of wel beperkt uitval door middel van adequate opvang, begeleiding en indien noodzakelijk een verwijzing van slachtoffers van ongewenste omgangsvormen naar hulpverleningsorganisaties. Met het benoemen van een externe vertrouwenspersoon waarborgt de organisatie de objectiviteit en neutraliteit van deze vertrouwenspersoon richting haar medewerkers. Het werkt drempelverlagend. Ook wanneer uw bedrijf (relatief) klein is en iedereen elkaar kent is het raadzaam een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.