088 - 030 42 22 info@dijkhuizenjager.nl

Beleid psychosociale arbeidsbelasting

De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, dient vastgelegd te worden in een wettelijk verplicht beleid Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). U kunt het beleid zelf vormgeven. Of u stelt het PSA beleid op samen met een vertrouwenspersoon van DijkhuizenJager.

Een prettige werksfeer is cruciaal voor een ‘gezond’ bedrijf. Dat betekent onder meer dat mensen respectvol met elkaar omgaan. DijkhuizenJager kan uw organisatie ondersteunen en adviseren bij het opstellen van een protocol voor ongewenste omgangsvormen. In dit protocol legt u het beleid vast op het gebied van pesten en andere thema’s als seksuele intimidatie, agressie en geweld. Zo is voor iedereen duidelijk wat binnen uw organisatie wel en niet mag en kan. U benoemt een interne en/of externe vertrouwenspersoon en u stelt een klachtencommissie in.