Privacyverklaring

DijkhuizenJager verplicht zich uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) wordt uitgelegd hoe DijkhuizenJager en haar gelieerde ondernemingen (“DijkhuizenJager”) persoonsgegevens in verband met https://dijkhuizenjager.nl verwerken.

Onder de in deze Privacyverklaring gehanteerde term “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie over u op basis waarvan u persoonlijk te identificeren bent, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of welke andere persoonsgegevens dan ook die u ter beschikking stelt.

Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig voordat u de Website bezoekt. Als u niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, verwachten wij dat u deze Website verlaat.

 

Persoonsgegevens

DijkhuizenJager verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de EG-gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG en de nationale wetgeving inzake persoonsgegevens waarin deze richtlijn ten uitvoer wordt gelegd.

DijkhuizenJager kan persoonlijke informatie die u vrijwillig bij het gebruik van de Website verstrekt, verzamelen. Door deze Website te gebruiken of door uw persoonsgegevens te verstrekken gaat u ermee akkoord dat DijkhuizenJager uw persoonsgegevens verwerkt zoals verderop in dit document omschreven.

Persoonsgegevens die via de site worden verzameld, bestaan uit algemene contactgegevens en persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mail, telefoonnummer waartoe de gebruiker behoort, informatie over verzoeken om contact door personen, gegevens die noodzakelijk zijn voor wervingsdoeleinden en overige informatie die nodig is om de Website te beheren en de daarop vermelde diensten te verlenen.

 

Doel van gegevensverwerking

Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • relatiebeheer met betrekking tot en communicatie met onder andere klanten, leveranciers en overige
  • de afhandeling van verzoeken om contact
  • het verstrekken van marketinggegevens
  • werving en HR, en
  • de afhandeling van andere zaken die verband houden met het beheer en de ontwikkeling van de website en de daarop vermelde diensten.

We bewaren de gegevens niet langer dan voor deze doeleinden wettelijk toegestaan en noodzakelijk is.

 

Overdracht van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen binnen DijkhuizenJager worden overgedragen. Voor de verwerking van persoonlijke gegevens namens bedrijven van DijkhuizenJager kan er ten aanzien van de bedrijfsbehoeften van DijkhuizenJager gebruik worden gemaakt van erkende externe dienstverleners.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken stemt u met deze overdracht, opslag en verwerking in. DijkhuizenJager treft alle maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld. DijkhuizenJager behoudt zich het recht voor persoonsgegevens over te dragen wanneer dwingend recht of overheidsinstanties dit voorschrijven. DijkhuizenJager heeft het recht geaggregeerde statistieken over haar klanten, verkopen, verkeerspatronen op de Website en andere met de Website verband houdende gegevens aan gerenommeerde derden te verstrekken, maar deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we van u bewaren. U kunt contact opnemen met DijkhuizenJager om de nauwkeurigheid van de aan u gerelateerde persoonsgegevens te controleren. Op verzoek zal DijkhuizenJager alle onvolledige, onnauwkeurige of verouderde persoonsgegevens corrigeren of wissen.

U hebt het recht uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Aangezien verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor ons is om onze diensten aan u te kunnen verlenen, kan intrekking van uw toestemming tot een situatie leiden waarin we sommige of alle diensten niet aan u kunnen verlenen.

 

Beschrijving van bestanden en contact met DijkhuizenJager

Bij vragen over deze Privacyverklaring of wanneer u zich zorgen maakt over hoe DijkhuizenJager uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met DijkhuizenJager.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

DijkhuizenJager behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring en de gekoppelde Beschrijving van bestanden op welk tijdstip dan ook te wijzigen. U dient deze Privacyverklaring op gezette tijden op eventuele wijzigingen te controleren.

U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen.. Vul daarvoor het onderstaande formulier in.
E-mail(*)Invalid email address.
Telefoonnummer(*)Geef een geldig nummer op.
Bericht(*)Invalid Input

© DijkhuizenJager 2017 | website laten maken

Contactgegevens

DijkhuizenJager

Postbus 429
8440 AK  Heerenveen

Bezoekadres (alleen op afspraak);
‘Oud Herema State’
Marktweg 75
8444 AC Heerenveen

T: 0513 845497
E: info@dijkhuizenjager.nl